Để bình ắc quy tiếp xúc với tia lửa điện, do quá trình nạp trong thời gian dài…là những sai lầm tai hại...