Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đề xuất quy định thống nhất giờ làm việc của công chức, viên...