Theo Bloomberg, cựu CEO của startup Turvo chi hơn một nửa trong số 125.000 USD chi phí giải trí để tiếp khách tại các câu...