Ông Lê Hải sinh năm 1976, được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và...