Chúng ta cứ vô tư hát và bật loa thật lớn mà không hề biết sự thảm hại trong từng câu từ, nội dung và hoàn cảnh...