Chính phủ Mexico coi sản xuất bia là hoạt động không thiết yếu, khiến công ty sản xuất bia Corona phải đóng cửa để...