Để kỷ niệm dịp Indonesia được tổ chức Á vận hội, một cặp vợ chồng tại đây đã đặt tên cho đứa...