Nhà nghiên cứu dân tộc - TS Mai Thanh Sơn cho biết đã thấy kênh YouTube A Hy TV bất ổn ngay từ cái tên. A Hy theo tiếng...