Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Yan My đã quen với những loài hoa báo mùa nơi đất Hà thành. Cúc họa mi nở trắng ven sông...