Á hậu Thủy Tiên cho biết cô nghe lời bố tuyệt đối khi vào showbiz.