Á hậu Nguyễn Thị Loan quyết định thực hiện một bộ ảnh với bối cảnh sân cỏ để cổ động World Cup...