Bực tức vì tiếng nẹt pô làm con nhỏ thức giấc, Sơn xách dao đuổi theo, gặp nhóm người đang ngồi nhậu,...