Gặp nhau khi đi đám cưới một người quen, Tuấn Vũ bén duyên rồi về chung nhà với Ngọc Anh sau tin nhắn chủ động làm...