Bà Hoàng Thị Tề, 93 tuổi, người mẹ có con hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) cả đời chỉ có một ước mơ:...