Một hộ nghèo ở H.Vân Đồn (Quảng Ninh) gồm 3 nhân khẩu đã tá hỏa khi cầm tờ thông báo nộp tiền điện tháng 5.2020...