Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm...