Sở Y tế Cà Mau xin tạm ứng 2,9 tỉ đồng để đóng học phí cho SV vì tiền học phí thu hộ SV bị cán bộ sở...