Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương tìm cách liên lạc với 9 tàu cá và 102 thuyền viên đang đánh...