Đám cưới tập thể này là lễ cưới khỏa thân đầu tiên được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng kể từ năm 2002 đến...