Nước này ghi nhận tổng cộng 8.114 người chết vì Covid-19 đến ngày 10/4, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS).