Cặp vợ chồng ở Tây Ban Nha phải gọi thợ nuôi ong đến di dời tổ sau 2 năm sống với âm thanh vo ve phát ra từ tường...