Hàng loạt chủ rừng ở Đắk Nông đã kê khai tăng diện tích rừng thực tế để hưởng tiền dịch vụ môi trường...