Nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vẫn dang dở, người dân trong vùng thấp thỏm nỗi lo nguồn...