Cảnh sát biển Mỹ cố gắng đuổi theo tàu bán ngầm buôn lậu ma túy và nhanh chóng bắt giữ tội phạm. 7,7...