Đội nghiệp vụ nhanh chóng phá cửa thang máy để giải cứu 8 người già bị mắc kẹt đồng thời bơm duy trì...