Sau nhiều năm nghiên cứu, Việt Nam đã chế tạo thành công tổ hợp súng máy 12,7mm điều khiển từ xa được tích hợp...