Ngoài hai danh hài quen thuộc với phim Tết, một số gương mặt mới sẽ góp mặt vào 'cuộc chiến phim Tết'. ...