Theo kết quả khảo sát của Kitco, trong số 17 chuyên gia phân tích của phố Wall, có 12 người (71%) dự báo giá vàng tuần...