Câu chuyện tình nghĩa vợ chồng nồng thắm của ông Đức được con cháu kể lại đúng với câu 'thương nhau đến đầu...