Khi đò đang chở theo 7 người dân cùng 3 tấn ngao lưu thông trên sông tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị chìm khiến...