Câu chuyện như cổ tích của Phạm Thị Thanh Tuyền trong bài viết 'Đường đến giảng đường của cô gái mù' đăng trên...