Nếu cửa chính đối diện với góc nhọn hoặc xà ngang được coi là điềm cực hung.