Bộ Y tế ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả hành khách trên 7 chuyến bay liên hệ ngay với cơ quan y tế để theo dõi...