Cửa đóng then cài, những con đường vắng tanh, những khuôn mặt nặng trĩu âu lo, những tiếng còi hú chốc chốc vang lên...