Chính phủ vừa báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc dự kiến sẽ có khoảng 62.000 tỉ đồng, bao gồm cả hỗ...