Gần 6.000 du khách buộc phải ở lại Cô Tô do thời tiết xấu, tàu không di chuyển được.