Do người tình nợ 600 triệu đồng nhưng không chịu trả, Nguyễn Văn Hậu bực tức, hẹn vào nhà nghỉ nói chuyện rồi...