Số lượng thương vong bắt đầu tăng lên khi cơn bão Hagibis lớn nhất trong 60 năm đổ bộ vào khu vực miền trung Nhật...