2 năm ở chiến trường, Phạm Ngọc Hùng đã cùng đồng đội của mình viết nên những trang sử hào hùng về một thế...