Ngày 4-5, ông Lê Quang Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết một gia đình có sáu người tiếp xúc với...