Sau 6 tháng ở trọ, gia đình này đã để lại cảnh tượng kinh hoàng.