Nhóm phụ nữ ở Hà Nội làm giả 100 chứng minh thư, sổ hộ khẩu... để mở thẻ tín dụng, sau đó đến ngân hàng tỉnh...