Dù tung chiêu không giống ai, là giấu ma túy vào trong những nồi cơm điện, nhưng những con buôn hàng trắng vẫn không...