10 người ở Quảng Nam trên đường đi làm trở về thì bị lật đò, bốn người may mắn được cứu sống, hai người...