Lo ngại những 'ổ gà' làm mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường, 5-6 năm qua, ông Cao Văn Long (81...