Không tắm ở bãi công cộng, 6 học sinh lớp 11 ở Đà Nẵng chiều 31/7 lùi xuống khu vực không có cứu hộ và bị đuối...