Hai lần lấy chồng người Trung Quốc với hy vọng sẽ kiếm được ít tiền giúp gia đình đổi đời, không...