Theo nghiên cứu, trước khi đối diện với giây phút tử vong, nhiều người bệnh thường có những dấu hiệu sau.