6 chiếc ghế gỗ

6 chiếc ghế gỗ và 3 triệu USD

6 chiếc ghế gỗ và 3 triệu USD

Trong tấm hình chụp từ cảnh khai trường ở nóc Tắk Pổ, có sáu học sinh chưa có đủ ghế để ngồi dự lễ nhưng...
6 chiếc ghế gỗ và 3 triệu USD

6 chiếc ghế gỗ và 3 triệu USD

Trong tấm hình chụp từ cảnh khai trường ở nóc Tắk Pổ, có sáu học sinh chưa có đủ ghế để ngồi dự lễ nhưng...