Đó là khẳng định của PGS.TS Ngô Trí Long khi nhận xét về biểu giá điện 6 bậc đang sử dụng hiện nay và...